الکتروموتور هیتر بخاری کامیون و کامیونتRMK-9353

الکتروموتور 12 ولت هیتر پیکان RMK-7655