شرکت رعد موتور کوشا

خدای بزرگ را شاکر هستیم که در دورانی که حجمه ای از تحریم ها بر سر ایران اسلامی ما وارد آمده ولی ما با دلگرمی و با رهنمود های فرزانه رهبر انقلاب اسلامی بپا خواستیم و فعل خواستن را صرف کردیم تا ثابت کنیم که ایرانی سربلند و سر افراز است .

به امید روزهایی بهتر و ایرانی سربلندتر

شرکت رعدموتور کوشا 

تامین کننده قطعات فن خودرویی کروز 

شرکت رعدموتور کوشا 

تامین کننده قطعات بخاری پژو