الکتروموتور 1.8 کولر های آبی RMK-PC214

دستگاه سیم پیچی نیمه اتوماتیک آرمیچر

الکتروموتور فن رادیاتور RMK-53814102